Predhodni život ovog prostora, dosta ustajao i monoton, usmerio je koncept intervencije ka unošenju dinamike i raznovrsnosti u njegovu novu atmosferu. Aktivna prostorna situacija postignuta je raslojavanjem zidnih i plafonskih površina. Osvetljenje ima veoma značajnu ulogu, s obzirom na režim rada, kao i složenost zahteva da se omogući odvijanje raznorodnih aktivnosti: izložbe, koncerti, književne večeri, kafe i sl.
foto arhiv AGM
koautori -
Marjan Đulinac i Aleksandar Tomić

 
© 2024 agm.