Objekat "Simina kuća"  deo je kompleksa Pravoslavne Bogoslovije u Prizrenu i predstavlja njen najstariji segment. Izgrađena je 1872. godine i od tada do danas je pretrpela više izmena. Korištena je za nastavu i kao stambena zgrada. Uništena je marta 2004. godine, a od objekta su ostali samo obodni zidovi.

Rekonstrukcija sledi prostornu koncepciju i razmeštaj namena originalnog objekta. Prizemlje sadrži učionice i kancelariju, sprat rektorat sa sekretarijatom, ekonomat i zbornicu. Suteren sadrži grupni sanitarni čvor, podstanicu grejanja i ostavu. Tavanska etaža objekta se koristi u neizmenjenom gabaritu. Unutar nje se organizuju gostinske sobe koje se osvetljavaju preko krovnih prozora u krovnoj ravni.

 
© 2024 agm.