Kompleks Kongresnog centra na Divčibarama je sklop dve odvojene građevine na nivou tla, povezane toplom vezom u nivou suterena.  Tako je uspostavljena cirkularna komunikacija koja povezuje vertikalna čvorišta, pa sklop predstavlja jedinstvenu, zatvorenu prostornu celinu po vertikali i horizontali. Smeštajni deo je rešen kao linearni sklop, sa više ulaza. Prirodno osvetljenje i provetravanje obeležava kretanje, a način grupisanja smeštajnih jedinica je delimično jednostran, stvarajući tako dinamično smenjivanje ambijenata .  Vertikalni čvorovi sadrže odvojene liftove za goste i servis, kao i stepeništa. Smeštajne jedinice su sobe i apartmani. Dopunski sadržaji su smešteni u prizemnim aneksima i orijentisani su ka centralnom prostoru – parku. Deo sa ugostiteljskim sadržajima i kongresnom dvoranom rešen je kao centričan višespratni sklop. Sadržaji razmešteni po etažama, povezani su vertikalnim čvorovima sa servisnim liftovima, panoramskim liftom za goste, kao i otvorenim stepeništima. Međuspratne konstrukcije su perforirane tako da su nivoi vizuelno povezani. Vertikalni čvorovi kuhinjskog ofisa stvaraju mogućnost za serviranje obroka u odgovarajućim prostorima na svim etažama. Smeštajni kapacitet je 198 jedinica sa 375 ležaja.

Ukupna površina Kompleksa je 23000m2

foto arhiv AGM

koautori - Marjan Đulinac i Aleksandar Tomić

 
© 2024 agm.