Na međunarodnom konkursu učestvovalo je više od pedeset konkurenata iz nekoliko evropskih zemalja. Autorski tim AGM, zajedno sa koautorima i konsultantima iz biroa BEGING d.o.o. i TERMOBIRO d.o.o. iz Beograda, smatra treći plasman velikim uspehom.

Ukupna kopisna površina iznosi 4500 m2.

Po našem mišljenju, ovaj objekat treba da predstavlja iskaz sistema vrednosti u današnjoj arhitekturi a samim tim, u krajnjoj liniji i izraz društvenih vrednosti zajednice u kojoj se nalazi i funkcioniše. Sve ove poruke saopštene su sadržajem, prostornom strukturom, oblikom i materijalizacijom arhitektonskog sklopa Centralne banke.

Komplementarnost novog sadržaja u odnosu na okruženje je posredna i neposredna; posredni uticaj se ostvaruje sociokulturološkim značajem institucije koja bitno utiče na život svakog pojedinca u zajednici, dok je neposredni uticaj ostvaren mogućnošću da svaki pojedinac formuliše lični stav koji se moze izgraditi i kroz neposredno, vlastito iskustvo. U tom smislu, ahitektonski izraz dvostruko je kodiran; istovremeno introvertan i transparentan, u potrazi za pravim odnosom zatvorenosti, kao bitnog obeležja bankarstva, i otvorenosti kao sveprisutne težnje ka demokratičnošću urbanog prostora.

koautori - A. Tomić, D.Stojanović, S.Derajić, I.Urban, B.Ševo, M.Derajić
konsultanti - S.Derajić, Ž.Marić, P.Marinković

 
© 2024 agm.